Wsparcie psychologiczne pacjenta

powrót

Choroba nowotworowa jest sytuacją kryzysową w życiu każdego człowieka. Bardzo często pojawia się nagle i w gwałtowny sposób zmienia dotychczasowe życie całej rodziny. Po usłyszeniu niepomyślnej diagnozy, osoba chora może doznać szoku i potrzebować czasu
na odnalezienie się w nowej sytuacji. Często w ciągu kilku dni musi przewartościować swoje życie i zmienić dotychczasowe plany prywatne i zawodowe. Pacjent w trakcie leczenia przechodzi przez różne fazy radzenia sobie z chorobą. Każdy etap choroby to różne emocje
i zachowania. Proces leczenia bywa długi, emocjonalnie wyczerpujący, dlatego wymaga zaangażowania najbliższej rodziny.

Wsparcie psychologiczne pacjenta jest jednym z najważniejszych aspektów leczenia choroby nowotworowej. Rodzina chorego odgrywa tu bardzo ważna rolę. Bardzo często najbliżsi maja ogromny wpływ na myślenie i postępowanie samego chorego. Dlatego tak istotna jest wiedza rodziny na temat wagi roli, jaką odgrywa w procesie terapeutycznym.

Możemy wyróżnić pięć rodzajów udzielanego wsparcia [1].

1. Wsparcie informacyjne – udzielane głównie przez lekarzy onkologów i inny personel medyczny poprzez dostarczanie informacji
na temat choroby i leczenia.

2. Wsparcie emocjonalne – udzielane głównie przez rodzinę chorego:

  • dążenie do poznania potrzeb pacjenta i ich zaspokojenie w miarę możliwości,
  • życzliwe, empatyczne słuchanie,
  • okazanie zrozumienia,
  • sygnalizowanie gotowości do podjęcia rozmowy na każdy trudny temat: „Jeśli chcesz możemy o tym porozmawiać…”,
  • okazywanie czułości (dotyk dłoni, przytulanie),
  • budowa relacji bezpiecznej dla chorego „Jestem obok, gdybyś mnie potrzebował”.

Ale, należy pamiętać, aby:

  • szanować potrzebę samotności pacjenta i nie osaczać go swoją osobą – wystarczy poinformowanie chorego: „Powiedz mi jeśli chcesz zostać sam”,
  • nie zamartwiać się, gdy zapada cisza w trakcie ważnej rozmowy,
  • pozwolić wypłakać się choremu i wyrazić swoje wszystkie emocje np. złość, lęk,
  • pytać się; „Co mogę dla Ciebie zrobić?”.

3. Wsparcie psychologiczne – udzielane przez psychologów, psycho-onkologów.

4. Wsparcie duchowe – udzielanie docelowo przez kapelanów szpitalnych.

5. Wsparcie materialne – bardzo ważne w czasie nierzadko długiego leczenia; pomoc w finansowaniu kosztów leczenia; wyposażenie materialne chorego na czas hospitalizacji.

Pamiętaj !!!
Pacjent w trakcie choroby ma prawo do różnych emocji i zachowań. Jeśli chcesz pozytywnie wspierać chorego, podążaj krok za nim i odpowiadaj na jego potrzeby. Jednocześnie szanując jego decyzje dotyczące leczenia i jego życia.

Literatura:

1. Nell Dunn, [red.]„Opowieści o raku”, Via Medica, Gdańsk, 2009.

 Autor: Ewelina Monastyrska,

psycholog, doktorantka w Katedrze i Klinice Chirurgi Onkologicznej