Polityka prywatności

powrót

I. WSTĘP

 1. Opisana poniżej Polityka Prywatności wynika z zapisów REGULAMINU SERWISU „OPIEKANADCHORYM.PL”, dalej jako „REGULAMIN” którego treść dostępna jest na stronie internetowej www.opiekanadchorym.pl i który zawiera szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z SERWISU www.opiekanadchorym.pl, dalej jako „SERWIS”.
 2. Warunkiem korzystania z SERWISU w pełnym zakresie jest REJESTRACJA w SERWISIE.
 3. Informujemy, iż warunkiem REJESTRACJI w SERWISIE jest zaakceptowanie REGULAMINU, jak również zawartej w nim zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez SERWIS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie wskazanym w tej ustawie i w REGULAMINIE.
 4. SERWIS zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych OSÓB  KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU, zgodnie z przepisami prawa, w tym wskazanymi poniżej zasadami.

II. DANE, KTÓRE O TOBIE ZBIERAMY

 1. Do przeglądania treści zawartych w SERWISIE nie jest wymagana REJESTRACJA.
 2. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji SERWISU konieczne jest dokonanie przez UŻYTKOWNIKA REJESTRACJI, której należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie internetowej SERWISU www.opiekanadchorym.pl. Brak REJESTRACJI uniemożliwia zadawanie pytań EKSPERTOM STRONY.

A. DANE PODSTAWOWE

 1. Podczas REJESTRACJI wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do podania swoich danych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.
 2. W każdej chwili UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu do udostępnionych w FORMULARZU REJESTRACYJNYM oraz w PROFILU UŻYTKOWNIKA danych oraz prawo do ich uaktualniania, modyfikowania i usuwania. W każdej chwili ma możliwość żądania zaprzestania przetwarzania tych danych przez SERWIS.
 3. Każdy UŻYTKOWNIK rejestrując się w SERWISIE może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte poprzez przesłanie do SERWISU informacji o takim cofnięciu na adres poczty elektronicznej WŁAŚCICIELA.

B. DANE DOTYCZĄCE CHOROBY I LECZENIA

 1. Wszelkie informacje, treści lub materiały na temat stanu zdrowia lub chorób udzielone podczas korzystania z SERWISU przez UŻYTKOWNIKA udostępniane są dobrowolnie i z zachowaniem anonimowości. Udostępnienie tych informacji innym OSOBOM KORZYSTAJĄCYM Z SERWISU zależy wyłącznie od decyzji UŻYTKOWNIKA.
 2. Udzielenie informacji, treści lub materiałów przez UŻYTKOWNIKA na temat stanu zdrowia lub chorób w taki sposób, iż możliwa jest identyfikacja tej osoby jest dobrowolne i zależy wyłącznie od jego decyzji.

C. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas każdej wizyty OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU w SERWISIE automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, w tym m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

III. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Komunikacja między komputerem OSOBY KORZYSTAJĄCEJ z SERWISU a serwerem SERWISU podczas zbierania danych osobowych OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU, jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU gromadzone są w bazie danych SERWISU na serwerze SERWISU. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

IV. WYKORZYSTANIE DANYCH

 1. Podanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne i jest warunkiem czynnego (poza przeglądaniem) korzystania z SERWISU. Przetwarzanie tych danych będzie następować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz REGULAMINEM.
 2. Dane które UŻYTKOWNIK udostępni w trakcie REJESTRACJI będą wykorzystywane przede wszystkim do:
  1. umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI zalogowania się na stronie SERWISU oraz do korzystania z pozostałych jego funkcji. Dane udostępnione przez UŻYTKOWNIKA podczas REJESTRACJI nie będą widoczne dla pozostałych UŻYTKOWNIKÓW serwisu,
  2. otrzymywania przez UŻYTKOWNIKA wiadomości systemowych, oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu SERWISU, a także innych wiadomości od WŁAŚCICIELA SERWISU,
  3. udostępniania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (w przypadkach naruszenie prawa lub na jego żądanie). W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU mogą zostać przekazane właściwym organom, w szczególności ścigania lub wymiaru sprawiedliwości (np. Policji, Prokuraturze, Sądom),
  4. w przypadku wyrażenia przez UŻYTKOWNIKA zgody na wykorzystanie jego emaila do przesyłania informacji handlowych, na jego adres e-mail będą wysyłane informacje o aktualnych promocjach, konkursach czy ofertach,
  5. w celu stworzenia odpowiednich zabezpieczeń i identyfikacji nadużyć.

V. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez SERWIS następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W myśl w/w przepisów administratorem danych osobowych jest WŁAŚCICIEL.
 3. Zbiór danych osobowych prowadzony przez SERWIS został zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) i wpisany do rejestru.
 4. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA nie będą udostępniane, sprzedawane czy użyczane osobom trzecim chyba że na podstawie i zgodnie z wyraźną zgodą UŻYTKOWNIKA.
 5. Dane zbierane podczas REJESTRACJI będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia pełnego korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU.
 6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU w SERWISIE (analizy ruchu w SERWISIE). Dane te zbierane są automatycznie o każdej OSOBIE KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU.
 7. Dane zbierane w toku korespondencji UŻYTKOWNIKA z SERWISEM będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane przez UŻYTKOWNIKA pytania.
 8. W przypadku ewentualnej kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU mogą zostać udostępnione kontrolującym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadku naruszenia REGULAMINU, prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, SERWIS jest uprawniony do udostępnienia danych OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU uprawnionym organom.

VI. PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Dane UŻYTKOWNIKÓW są przechowywane przez cały okres ważności rejestracji UŻYTKOWNIKA. Na żądanie UŻYTKOWNIKA lub po złożeniu wniosku o usunięcie konta, dane UŻYTKOWNIKA zostaną usunięte.
 2. W przypadku danych identyfikacji elektronicznej: adresy IP są przechowywane przez okres przez jaki UŻYTKOWNIK posiada konto w SERWISIE, pliki cookies są dezaktywowane po upływie okresu jednego miesiąca licząc od daty ich umieszczenia na dysku twardym komputera.

VII. ZMIANA DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. UŻYTKOWNIK ma prawo do dostępu, zmiany bądź też usuwania wszystkich danych zebranych podczas REJESTRACJI oraz umieszczonych w PROFILU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK może samodzielnie dokonać zmiany swoich danych zebranych podczas REJESTRACJI lub umieszczonych na PROFILU UŻYTKOWNIKA poprzez edycję swoich danych w PROFILU UŻYTKOWNIKA.
 2. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zrezygnować ze swojego konta w SERWISIE, wysyłając takie żądanie na adres poczty elektronicznej WŁAŚCICIELA lub poprzez kliknięcie w przycisk „usuń konto” w PROFILU UŻYTKOWNIKA.
 3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, informacje na temat UŻYTKOWNIKA są chronione osobistym HASŁEM dostępu.
 4. Pracownicy SERWISU, mają dostęp do danych osobowych UŻYTKOWNIKA oraz do ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VIII. WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (“COOKIES”)

 1. SERWIS może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU podczas korzystania z SERWISU, aby wiedzieć jaką stronę OSOBIE KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

IX. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. SERWIS może w każdej chwili dokonać zmiany REGULAMINU, w tym niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia takich zmian, informacja o zmianie wraz z nową treścią REGULAMINU i Polityki Prywatności zostanie opublikowana w SERWISIE.
 2. Wszelkie pytania w zakresie Polityki Prywatności oraz zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej WŁAŚCICIELA.