Stowarzyszenia

powrót

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Stowarzyszenie Pacjentów „Apetyt na Życie” – www.ApetytNaZycie.org

Rehabilitacja

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – www.ptreh.com

Fizjoterapia

Stowarzyszenie „Fizjoterapia Polska” – www.fizjoterapeuci.org

Neurologia

Polskie Towarzystwo Neurologiczne – www.ptneuro.pl
Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie – www.alzheimerpolska.pl

Pielęgniarki

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii – www.ptpaio.pl

Dietetyka

Polskie Towarzystwo Dietetyki – www.ptd.org.pl

Onkologia

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – www.pkopo.pl

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki – “SOWIE OCZY” – www.sowieoczy.pl

Federacja Stowarzyszeń “AMAZONKI” – www.amazonkifederacja.pl

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową – www.spbs.com.pl

Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”, działające przed zmianą Statutu stowarzyszenia pod nazwą Polskie Towarzystwo Opieki Nad Chorymi ze Stomią POL – ILKO – www.polilko.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki “Sarcoma” – www.sarcoma.pl

Fundacja Spełnionych Marzeń – www.spelnionemarzenia.waw.pl

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi “Magnolia” –

www.stowarzyszenie-magnolia.org

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST (rak podścieliska przewodu pokarmowego) – www.gist.pl

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi (w Zamościu) – www.spchn.lbl.pl

Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja – www.wygrajmyzdrowie.pl

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca – www.rakpluca.org.pl

Fundacja Carita – Żyć ze szpiczakiem – www.fundacjacarita.pl

Kwiat Kobiecości – www.kwiatkobiecosci.pl

Fundacja Rak’nRoll. Wygraj Życie – www.raknroll.pl

Fundacja “Kocham Życie” – www.fundacjakochamzycie.org

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS – www.sanitas.sanok.pl

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych – www.alivia.org.pl

Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne – www.rakowiak.pl

“RÓŻOWE OKULARY” Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie – www.rozoweokulary.y0.pl

Fundacja GDYŃSKI MOST NADZIEI – www.mostnadziei.pl

Stowarzyszenie “DOBRO POWRACA” – www.dobropowraca.org

Miastenia

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych – www.miesnie.org.pl

Choroby zapalne jelit

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita – www.j-elita.org.pl

Mukowiscydoza

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą – www.ptwm.org.pl

POChP

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP – www.astma-alergia-pochp.pl